Unikt tilbud fra BookBeat ➡ Prøv gratis 45 dager 😃 (vanligvis 14 dager)

Brukerbetingelser

Disse brukerbetingelsene gjelder for alle brukere av Lydboker.com (i disse brukerbetingelsene kalt Lydboker.com eller "tjenesten").

§ Behandling av personopplysninger

Lydboker.com lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg personlig. Alle data som samles inn om deg via cookies er anonyme og benyttes bare til å gjøre tjenesten bedre. Tjenesten lenker derimot til andre foretak som kan ha andre bestemmelser angående personopplysninger. Det er opp til deg som besøker hos disse nettsidene å informere deg om hvordan de behandler personopplysninger. Lydboker.com tar ikke ansvar for de sidene vi lenker ut til.

§ Ansvar

Tjenesten tar ikke ansvar for eventuelle konflikter, skader eller tvister som oppstår mellom deg og noen av de foretakene som det lenkes til fra Lydboker.com. Vi kan ikke begjæres skadestandsskyldige eller anses som en part i en eventuell konflikt som oppstår mellom deg som besøker på vår side og noen av de foretakene vi lenker til.

Lydboker.com bestreber seg på at all informasjon på denne siden skal være oppdatert og korrekt, hele tiden. Men vi kan ikke garantere at dette alltid er tilfelle. Foretak kan endre sine betingelser uten at vi rekker å oppdatere informasjonen på vår side. Kontakt oss dersom du finner feil som du anser må utbedres.

§ Oppdatering av våre brukerbetingelser

Tjenestens brukerbetingelser kan når som helst oppdateres uten beskjed på forhånd. Som besøker på denne nettsiden er det ditt ansvar å se over hvilke brukerbetingelser som gjelder på det tidspunktet du besøker nettstedet.